Varázsfuvola a Zenei gyűjteményben


A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei gyűjteménye is csatlakozott a Mese útjához, "Legyél te is Papageno! Mesehősök a zenébencímű sorozatával, hogy részt vállaljon sajátos eszközeivel az olvasóvá nevelésben. Célunk az olvasás megszerettetése, és elmélyítése, melyhez különböző típusú szövegeket, és dokumentumokat használunk fel.  Mindig az élményszerűséget tartjuk szem előtt a megfelelő zenei részletek felhasználásával, drámapedagógiai módszerek bevonásával, és kézműves tevékenységekkel.

Tótfalusi István Operamesék c. könyvében fellelhető szöveget használjuk fel hozzá, mely leginkább megfelel a gyermekek életkori sajátosságainak. Januártól vártuk a zene és irodalom iránt érdeklődő csoportokat, azt a közös célt tűztük ki, hogy a hatodik találkozásunk rendhagyó lesz, és bemutatjuk a szülőknek a Varázsfuvolát bábokkal, ezért első feladatunk az volt, hogy a szöveget dramatizáljuk, elkészítsük a forgatókönyvet. A résztvevő gyermekek negyedikesek, olvasási technikájuk már megfelelő, ezért a szövegértés nem okoz gondot.
A feladat megoldásával felfrissítjük a résztvevők ismereteit az elbeszélő szövegekről. A dramatizálás során az egyes jeleneteket el is játsszuk, így mindenkinek alkalma nyílik arra, hogy az egyes szereplők jellemébe belebújjon. A párbeszédek megalkotását mindig az eljátszott szituációban végezzük el.

A helyszínt a könyvtári berendezések adják, a teret együtt alakítjuk ki a megbeszélés alapján. A gyermekek saját bőrükön tapasztalhatják meg, a cselekmény kibontakozását, az ok-okozati összefüggéseket, majd a tapasztalatokat a forgatókönyvben rögzítetjük.
A befogadást nagymértékben segítik az egyes jelenetekbe beépített zenei részletek. Tamino szerelmét pontosabban ismerhetik meg az áriája segítségével, mintha csak szavakkal próbálnánk meg ábrázolni azt, Papageno karakterét pedig remekül árnyalja dala. A varázsfuvola dallama, és a bűvös csengettyűk zenéje osztatlan sikert aratott, és az élményen túl a zenei neveléshez (hangszínhallás, formaérzék, zenei memória fejlesztése) is remek lehetőséget nyújtott az élő zenei előadás.

A következő foglalkozásokon elkészítjük a marionett bábokat, és a díszleteket, melyhez szabadidejükre azt a feladatot kapták, hogy az előadáshoz báb-és díszletterveket rajzoljanak.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése